06-40749212

EFT

De meest succevolle relatietherapie 

Herstel van verbinding

EFT – Emotionally Focused Therapy – richt zich op de hechting tussen partners, en is inmiddels de meest populaire therapievorm voor relatieproblemen.
Relatieproblemen ontstaan doordat er niet voldoende verbondenheid (hechting) ervaren wordt. We wisten al dat hechting voor kleine kinderen erg belangrijk is, maar onderzoek heeft uitgewezen dat ook voor volwassenen de kwaliteit van de verbinding die je met je partner hebt (de hechting) belangrijker is dan wat dan ook. Emotionele verbinding, het gevoel van nabijheid, van omzien naar elkaar en empathie voor elkaar, zijn de belangrijkste ingrediënten voor een gelukkige relatie.
Toch lopen in een intieme relatie de (negatieve) gevoelens vaak hoog op, en kun je elkaar soms niet meer bereiken. En dan? Want je wil je partner niet kwijt raken. Dan is het verstandig om hulp te zoeken.


Wat doen we in de therapie?

Het doel van de therapie is om het gevoel van verbondenheid tussen jullie te verhogen, en om emotioneel beschikbaar te zijn voor elkaar. Daarbij gebruiken we de emoties als ingang, om jezelf en elkaar te begrijpen én ook om de relatiedynamiek te veranderen.

In de EFT relatietherapie kijken we samen naar jullie relatie met een hechtingsbril op de neus.

● Eerst proberen we inzicht te krijgen in wat er mis gaat en hoe het komt dat de relatieproblemen in stand worden gehouden. Hoe zoeken jullie contact en verbinding, en waarom lukt dat niet? Sue Johnson – de grondlegger van EFT – noemt die manieren van ineffectieve dynamiek de ‘dans’ waardoor jullie worden meegesleept. Niet je partner, maar die ‘dans’ (het negatieve patroon) is het probleem in jullie relatie. We gaan dat patroon herkennen en ontrafelen. Wanneer treedt het op en hoe kunnen we het begrijpen? En wat is ieders aandeel in die ‘dans’?

Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat je vaak geïrriteerd raakt, of je partner bekritiseert of hem negeert. Maar dat daaronder een andere emotie speelt (pijn, verdriet, angst), die je wegdrukt omdat je je daarin te kwetsbaar voelt. Je gaat zien wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. Zo kan de cirkel van negativiteit doorbroken worden en kan er ruimte ontstaan voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar.

● Als het goed gaat werken jullie zozeer samen aan het doorbreken van de negatieve patronen en verandering van gedrag dat er meer emotionele veiligheid ontstaat. Je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. Je durft steeds meer te zeggen wat jou pijn doet en wat je nodig hebt. En dan kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling.

Voor een goede relatie is het heel belangrijk dat we onze pijn en onze hechtingsbehoeftes kunnen (h)erkennen en er op een volwassen, effectieve en heldere manier over kunnen communiceren. Maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens en behoeftes durft te tonen. De vraag waarmee we ons bezig houden is: ‘Hoe kan ik mijn behoeftes op zo’n manier overbrengen dat ze jou dichterbij brengen, en niet verder weg?’ Leren om dat te (durven) doen brengt je weer in verbinding met je partner. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie steeds meer in staat om echte verbinding te voelen.

● Langzamerhand wordt het ook veilig genoeg voor beiden om oude situaties uit te praten waar je nog last van hebt.

En je ontdekt hoe je ervoor zorgt om niet in oude valkuilen terecht te komen en ervoor te zorgen dat je relatie gezond blijft en je kunt blijven genieten van emotionele en fysieke intimiteit.


Het succes van EFT

EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Onderzoek toont aan dat:

● EFT beter werkt dan veel andere vormen van relatietherapie; 70-80% van de stellen ervaren een sterk verbeterde relatie. Bij veel relatietherapieën ligt de nadruk op het aanleren van betere communicatie- of onderhandelingsvaardigheden. Maar slechte communicatie met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. Bij EFT staat het versterken van de hechting centraal. Het gaat om het herstel van vertrouwen, veiligheid en intimiteit. Ieder mens heeft de behoefte aan een veilige verbinding, zeker met je partner.

● EFT heeft een sterk positief op de verbondenheid in een partnerrelatie; mensen ervaren meer verbinding met hun partner, zijn aardiger tegen elkaar en kunnen de dagelijkse taken beter verdelen.

● EFT-relatietherapie is succesvol bij partners uit alle lagen van de bevolking;

● Na een succesvolle EFT-therapie is er weinig terugval. In een Zweeds onderzoek bleek dat stellen die met succes een EFT relatietherapie hadden afgerond, 2 jaar later nog net zo tevreden waren over hun relatie als ze vlak na de therapie waren geweest – en soms zelfs nog wat meer.

Wil je meer weten over Emotionally Focused Therapy kijk op: www.eft.nl

Maak een afspraak voor een GRATIS oriënterend gesprek.