06-40749212

Praktijk Lisette Dierick

Privacybeleid

Privacybeleid (AVG)

Privacy en bescherming van persoonsgegevens vind ik heel belangrijk en in het kader van de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) heb ik onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Zorgvuldige omgang met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens
Alle informatie die cliënten mij verstrekken blijft binnen mijn praktijk. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens van mijn cliënten. Enkel op uw verzoek kunnen gegevens gedeeld worden met derden (artsen – therapeuten).

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik ben verplicht een cliëntendossier bij te houden. Dat bestaat uit de informatie die u mij verstrekt, aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Tenzij u gebruik maakt van uw recht om uw dossier te laten verwijderen.

Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen, of een kopie opvragen
U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u een kopie van (een gedeelte van) uw dossier opvragen. Als u komt voor relatietherapie staat er informatie van beide partners in het dossier, en kan inzage en/of een kopie uitsluitend worden gegeven als beide partners schriftelijk toestemming geven. Indien u de gegevens wilt inzien, wilt corrigeren of laten verwijderen, of een kopie wilt, dient u bij mij daartoe een schriftelijk verzoek in. Na uw overlijden hebben uw nabestaanden inzagerecht in uw dossier.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van gegevens uiterst serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ieder die het idee heeft dat zijn of haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met mij opnemen.

Lisette Dierick
Brugakker 6816
3704RT Zeist
Telefoon: 06 40749212
info@lisettedierick.nl