Praktijk Lisette Dierick

Privacybeleid

Privacybeleid (AVG)

Lisette Dierick
Brugakker 6816
3704RT Zeist
Telefoon: 06 40749212
lisette@lisettedierick.nl

Privacy en bescherming van persoonsgegevens vind ik heel belangrijk en in het kader van de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) heb ik onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Zorgvuldige omgang met persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens.
Alle informatie die cliënten mij verstrekken blijft binnen mijn praktijk. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens van mijn cliënten. Enkel op uw verzoek kunnen gegevens gedeeld worden met derden (artsen – therapeuten).

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Ik ben verplicht een cliëntendossier bij te houden. Dat bestaat uit de informatie die u mij verstrekt, aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Tenzij u gebruik maakt van uw recht om uw dossier te laten verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u de gegevens wilt inzien, wilt corrigeren of laten verwijderen, dient u bij mij daartoe een verzoek in.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Ik neem de bescherming van gegevens uiterst serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ieder die het idee heeft dat zijn of haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met mij opnemen.