06-40749212

Praktijk Lisette Dierick

EFT relatietherapie of individuele begeleiding in Zeist

Stappenplan klachten

Je hebt een klacht.  Wat nu?

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. Dan kun je het volgende doen:

Stap 1:  Gesprek met de therapeut

Meestal lost een goed gesprek met je therapeut uw onvrede of klacht op. Dus praat met mij over datgene waarover je  ontevreden bent. Je kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail aan mij voorleggen. Soms helpt als ik je meer informatie geef en/of ik de behandeling nog eens uitleg. Ook voor mij  is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

Stap 2.  Inzet klachtenfunctionaris

Als we er samen niet uitkomen, dan kun je  gebruik maken van een gratis klachtenfunctio­naris. Neem daarvoor contact op met het NVPA, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Je kunt een formulier invullen op de website van NVPA (https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1) , waarna de klachtenfunctionaris contact met je opneemt en samen met je kijkt wat de mogelijkheden zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk, je privacy word gerespecteerd.

Stap 3:  Geschillencommissie – bindende uitspraak

Als je de klacht met mij hebt besproken, en ook de inzet van de klachtenfunctionaris onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (https://www.onafhankelijkegeschillencommissie.nl/) voor een oordeel hierover. Deze Geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen. Een uitspraak van deze commissie is bindend, zowel voor jou  als voor mij (de therapeut). Een geschil indienen van de Geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld.